Magne B6 Premium x 30 comprimate filmate W62517001

Magne B6 Premium x 30 comprimate filmate W62517001

  • 48 RON


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.
Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.
- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 30 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.


Ce găsiți în acest prospect
1. Ce este MAGNE B 6 Premium și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați MAGNE B6 Premium
3. Cum să utilizați MAGNE B6 Premium
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează MAGNE B6 Premium
6. Conținutul ambalajului și alte informații.


1. Ce este MAGNE B 6 Premium și pentru ce se utilizează
Acest medicament conţine magneziu şi clorhidrat de piridoxină (vitamina B6). Este indicat pentru prevenirea şi tratamentul deficitului de magneziu la adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani.
Asocierea unora dintre următoarele simptome poate indica un deficit de magneziu:
- nervozitate, iritabilitate, anxietate uşoară, oboseală trecătoare, tulburări minore de somn
- manifestări de anxietate, cum sunt spasmele digestive sau palpitaţiile (la persoane fără afecţiuni cardiace)
- crampe musculare, furnicături.
Aportul de magneziu poate ameliora aceste simptome.
Dacă simptomele nu se ameliorează după o lună de tratament, nu este utilă continuarea acestuia.


2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați MAGNE B6 Premium
Nu utilizați MAGNE B6 Premium:
- dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la citrat de magneziu anhidru, clorhidrat de piridoxină (vitamina B 6) sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6)
- dacă aveţi insuficienţă renală severă (afectare a funcţiei rinichilor)
- dacă urmaţi un tratament cu levodopa (medicament pentru tratamentul bolii Parkinson).
Dacă nu sunteţi sigur, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
 
Atenționări și precauții
Înainte să luaţi MAGNE B 6 Premium, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului:
- această formă farmaceutică nu este destinată copiilor cu greutate corporală sub 20 kg (aproximativ 6 ani). Pentru copiii sub 6 ani, sunt disponibile alte forme farmaceutice, adecvate vârstei.
- la pacienţii cu insuficienţă renală moderată se recomandă precauţie, pentru a evita riscurile care ar putea proveni din creşterea concentraţiei magneziului în sânge
- în caz de infecţii urinare, acestea trebuie vindecate, înainte de începerea tratamentului cu magneziu
- în cazul asocierii deficitului de calciu, trebuie corectat deficitul de magneziu, înainte de a începe administrarea de calciu
- dacă luaţi doze mari de piridoxină (vitamina B6 ) pe o perioadă lungă de timp (câteva luni sau, în alte situaţii, ani), poate să apară afectarea senzorială a nervilor. Simptomele includ: amorţeală şitulburări de echilibru, tremor la nivelul extremităţilor şi ataxie senzorială gradual progresivă
(dificultăţi de coordonare). În general, efectele sunt reversibile după întreruperea administrării medicamentului.
Dacă aveţi nelămuriri, nu ezitaţi să vă adresaţi medicului dumneavoastră sau farmacistului.

MAGNE B 6 Premium împreună cu alte medicamente
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.
În special, informaţi-l pe medicul dumneavoastră sau pe farmacist dacă luaţi:
- levodopa (medicament pentru tratamentul bolii Parkinson). Acest medicament nu trebuie administrat concomitent cu levodopa, deoarece acţiunea levodopa este inhibată atunci când nu este asociată cu inhibitori ai dopa-decarboxilazei periferice. Trebuie să evitaţi orice aport de
piridoxină (vitamina B6 ) dacă levodopa nu este asociată cu inhibitori ai dopa-decarboxilazei.
- medicamente care conţin fosfaţi sau săruri de calciu, deoarece scad absorbţia intestinală a magneziului
- tetracicline (medicamente pentru tratamentul unor infecţii). Medicamentele care conţin magneziu, fier sau fluoruri şi tetraciclinele îşi influenţează reciproc absorbţia. De aceea, se recomandă administrarea acestui medicament la un interval de cel puţin 3 ore faţă de tetracicline.
- medicamente utilizate în tratamentul unor infecţii: aminoglicozide, care grăbesc eliminarea magneziului, tetraciclină, neomicină, eritromicină, cloramfenicol, sulfamide, cicloserină, care produc inactivarea vitaminei B6 , izoniazidă, care creşte necesarul de vitamina B 6, nitrofurantoină, a cărei eliminare este crescută de 2 ori de către vitamina B6
- medicamente glicozide tonicardiace cum este digoxina, deoarece magneziul le modifică absorbţia
- diuretice care economisesc potasiu, deoarece cresc cantitatea de magneziu din sânge
- ciclosporină A (medicament folosit în transplantul de organ), deoarece grăbeşte eliminareamagneziului
- medicamente pentru tratamentul cancerului: vitamina B6 scade activitatea altretaminei,cisplatina creşte eliminarea magneziului
- hidralazină, medicament pentru scăderea tensiunii arteriale, deoarece creşte necesarul de vitamina B 6
- penicilamină şi contraceptive orale, care pot creşte necesarul de vitamina B6
- medicamente pentru tratamentul convulsiilor: fenobarbital şi fenitoină, deoarece vitamina B6 scade valorile concentraţiilor acestor medicamente în sânge.


Sarcina, alăptarea și fertilitatea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.
Medicul poate recomanda administrarea acestui medicament în timpul sarcinii numai dacă este necesar.
Dacă descoperiţi că sunteţi gravidă în timpul utilizării acestui medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, deoarece numai acesta poate decide dacă tratamentul trebuie continuat.
Fiecare dintre componentele medicamentului, magneziul şi vitamina B 6, în mod individual, sunt considerate compatibile cu alăptarea. Având în vedere existenţa unor date limitate privind doza zilnicămaximă de vitamina B 6 administrată în timpul alăptării, se recomandă administrarea unei doze maxime de 20 mg vitamina B6 (2 comprimate filmate Magne B6 Premium) pe zi la femeile care alăptează.


Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor
Acest medicament nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.
MAGNE B 6 Premium conține lactoză anhidră
Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.


3. Cum să utilizați MAGNE B6 Premium
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.


Doza recomandată
Adulţi: 3-4 comprimate filmate MAGNE B 6 Premium pe zi, fracţionate în 2-3 prize administrate în timpul meselor.
Copii cu vârsta peste 6 ani (aproximativ 20 kg) și adolescenți: 2-4 comprimate filmate MAGNE B 6
Premium pe zi fracţionate în 2-3 prize administrate în timpul meselor.


Mod şi durată de administrare
Se administrează pe cale orală.
Comprimatele se înghit întregi, cu un pahar cu apă.
Doza zilnică se fracţionează, de preferinţă, în mai multe prize, care se administrează înainte sau în timpul meselor.
Durata obişnuită a tratamentului este de o lună. Dacă simptomele nu se ameliorează după o lună de tratament, nu este utilă continuarea acestuia.


Dacă luaţi mai mult MAGNE B 6 Premium decât trebuie
Supradozajul cu magneziu pe cale orală nu este, în general, urmat de reacţii toxice, dacă rinichii funcţionează normal. Totuşi, în cazul unei insuficienţe renale, este posibil să apară intoxicaţia cu magneziu.
Următoarele simptome apar în cazul administrării unei cantităţi mai mari decât doza recomandată: scăderea tensiunii arteriale, greaţă, vărsături, înroşirea trecătoare a feţei şi gâtului, sete, deprimarea sistemului nervos central (somnolenţă, confuzie), slăbiciune musculară, diminuarea reflexelor, modificări ale ECG, apariţia deprimării respiraţiei, aritmii cardiace, comă, stop cardiac şi paralizie respiratorie, sindrom anuric.
Tratamentul supradozajului cu MAGNE B 6 Premium constă în: rehidratare şi diureză forţată. În cazul insuficienţei renale, este necesară hemodializă sau dializă peritoneală.
 
Dacă luaţi doze mari de vitamina B6 (piridoxină) pe o perioadă lungă de timp (câteva luni sau, în alte cazuri, ani), poate să apară afectarea senzorială a nervilor. Simptomele includ: amorţeală şi tulburări de echilibru, tremor la nivelul extremităţilor şi dificultăţi de coordonare (ataxie senzorială gradual progresivă). În general, efectele sunt reversibile după întreruperea administrării.


Dacă uitaţi să luaţi MAGNE B 6 Premium
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.


4. Reacții adverse posibile
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Pot să apară:
Reacții adverse cu frecvență necunoscută (frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile)
- diaree şi dureri abdominale (cazuri izolate)
- reacţii la nivelul pielii (cutanate)
- reacţii alergice
- la întreruperea administrării apar reacții de sevraj în cazul administrării dozelor zilnice mai mult de 30 de zile, cu următoarele simptome: nervozitate, tremor și modificări ale electroencefalogramei (o metodă care investighează activitatea electrică a creierului).


Raportarea reacțiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/.
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa
acestui medicament.


5. Cum se păstrează MAGNE B 6 Premium
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.
Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.


6. Conținutul ambalajului și alte informații
Ce conține MAGNE B 6 Premium
- Substanţele active sunt: magneziu şi clorhidrat de piridoxină (vitamina B6). Fiecare comprimat filmat conține magneziu 100 mg, sub formă de citrat de magneziu anhidru 618,43 mg, şi clorhidrat de piridoxină (vitamina B 6) 10 mg.
- Celelalte componente sunt: nucleu: lactoză anhidră, macrogol 6000, stearat de magneziu; film:
hipromeloză, macrogol 6000, dioxid de titan (E171), talc.


Cum arată MAGNE B6 Premium și conținutul ambalajului
Se prezintă sub formă de comprimate filmate ovale, de culoare albă.
Cutie cu 2 blistere din PVC-PE-PVDC/Al a câte 15 comprimate filmate
Cutie cu 2 blistere din PVC-PE-PVDC/Al a câte 20 comprimate filmate
Cutie cu 4 blistere din PVC-PE-PVDC/Al a câte 15 comprimate filmate
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă
OPELLA HEALTHCARE ROMANIA SRL
Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, etajul 9
Sector 2, București, România


Fabricantul
Sanofi Winthrop Industrie
1, rue de la Vierge, Ambarès et Lagrave
33565 Carbon Blanc Cedex, Franţa
Sanofi Winthrop Industrie
56, route de Choisy au Bac
60205 Compiègne, Franţa
SANOFI-AVENTIS Zrt.
Campona utca 1, Harbor Park
1225 Budapesta, Ungaria
CHINOIN Private Co. Ltd.
Lévai u. 5, 2112 Veresegyház, Ungaria
Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi deţinătorul autorizaţiei
de punere pe piaţă:
Opella Healthcare Romania S.R.L.
Tel: + 40 21 317 31 36
Acest prospect a fost revizuit în Iulie, 2021.Va multumim pentru interesul acordat produselor noastre, ne bucuram si speram, totodata, ca ele va vor ajuta sa va recapatati starea de bine si sa reveniti la un mod de viata natural, echilibrat. Intelegem cat de important este pentru dumneavoastra sa fiti corect informati si va asiguram ca facem tot posibilul pentru actualizarea permanenta a site-ului in ceea ce priveste descrierea si fotografiile produselor. Cu toate eforturile noastre, daca producatorul nu ne semnaleaza din timp efectuarea unor modificari la ambalaje sau compozitie, pot aparea discrepante intre imaginile sau informatiile prezentate in descrierea produselor.
Pentru noi, satisfactia fiecarui client este foarte importanta, de aceea investim in permanenta pentru a ne imbunatati atat gama de produse cat si modul lor de prezentare in magazinul online.   
Va multumim pentru intelegere si vom fi recunoscatori daca ne semnalati orice eventuale erori sau neconcordante pe adresa de e-mail contact@farmaciaroua.ro.


  • Termen de livrare: 1-3 zile lucrătoare
  • Cost procesare și ambalare pentru opțiunea ”Ridicare din farmacie”: 3 RON
  • Cost livrare și procesare FAN Courier: 19 RON
  • Cost livrare și procesare Poșta Română: 20 RON
  • În cazul în care localitatea unde se va efectua livrarea nu se află în aria de acoperire a operatorului de transport selectat, se va calcula un cost suplimentar
  •  
Trimite rețeta