Edenred Social

Informații

Stimate pacient, iți reamintim că tichetele sociale pentru nou-născuți sunt destinate exclusiv pentru achiziția de produse specifice trusoului pentru nou-născut, necesare îngrijirii nou- născutului (scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentație, produse alimentare specifice, articole sanitare și medicale pentru mamă și pentru nou-născuți).
Valoarea acordată: 2000 de lei
(termen de valabilitate 6 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2023).

Important!

Este interzisă utilizarea Cardului Edenred Social pentru Nou Născuți în alte scopuri decât cele pentru care a fost emis, fapta putând constitui, după caz, contravenție sau infracțiune, și putând conduce la excluderea din Program.

Trimite rețeta