Spectrum of Homeopathy – Spice of Life

Spectrum of Homeopathy – Spice of Life

  • Disponibilitate: În Stoc
  • Ultima actualizare: 10.06.2024, 00:00:22
  • 40,00 RON


Lamiaceae și Piperaceae

Ierburile și condimentele, cum ar fi rozmarinul, oregano, salvie și mai ales ardeiul pot face chiar și cele mai plictisitoare alimente atractive, incitante și pline de viață. Entuziasmul și pofta de viață, dorința de distracție și stimulare, precum și teama de plictiseală sunt, așadar, caracteristici tipice în tabloul de remediu al plantelor prezentate în acest număr al SPECTRUM „Mirodeanul vieții”. Autorii noștri arată suprapunerile și diferențele dintre familiile similare homeopatic, dar foarte diferite din punct de vedere botanic, ale Lamiaceae și Piperaceae. Contribuțiile din acest SPECTRU prezintă aplicarea teoriei plantelor lui Jan Scholten, senzația vitală și miasmele lui Rajan Sankaran și ideile lui Michal Yakir privind etapele de dezvoltare ale plantelor.

Intrigați de tema fascinantă, Jan Scholten și Michal Yakir au convenit să își aducă o contribuție personală. Acest număr al SPECTRUM are, prin urmare, plăcerea de a cronica cele mai recente și interesante evoluții în clasificările homeopate.

În prezentarea sa de ansamblu, Jan Scholten explică semnificația codurilor de remediu și cum să le folosești pentru a naviga în sistemul său Plant. Împreună cu coautorul Martin Jakob, el prezintă în exclusivitate o ajustare fină a teoriei sale Plant. Clasificarea sa a Lamiaceae în subfamilii, Lamioideae și Nepetoideae dezvăluie semnificația fundamentală a aplicării fazelor și subfazelor.

Michal Yakir își descrie părerile despre evoluția plantelor și relația lor cu dezvoltarea aspectelor feminine și masculine ale individuației umane.

Angelika Bolte și Jörg Wichmann îmbină metoda senzației a lui Sankaran cu clasificările folosite în teoria evoluției plantelor a lui Yakir, aplicând în mod creativ combinația rezultată schiței lor a disparităților dintre Piperaceae și Lamiaceae.

Bhawisha Joshi, Sigrid Lindemann și Dinesh Chauhan, trei reprezentanți ai metodei senzației lui Sankaran, arată cum este posibil să se diferențieze aceste familii de remedii, care au o senzație foarte asemănătoare.

Acest număr prezintă două noi probe de Lamiaceae, cimbru și iedera măcinată. Pentru privirea sa de ansamblu informativă despre regele mirodeniilor, Christian Weidl a dovedit el însuși unele remedii necunoscute pentru ardei, completând cunoștințele sale homeopate cu perspective din Ayurveda, medicina populară și istoria culturală.

Acest număr al SPECTRUM oferă o stimulare distractivă, o mulțime de stimulente pentru a găsi căi necunoscute către similimum și multe modalități de a înțelege idei inovatoare și de a le aplica în practică. Deci, nicio șansă de plictiseală aici!

Pentru prima dată, veți găsi două titluri pe coperta acestui număr al SPECTRUM. Tema materiei medica picante a Lamiaceae și Piperaceae este într-adevăr completată de o prezentare plină de viață a celor trei abordări moderne ale regnului plantelor în homeopatie.

------------------------------------------

Lamiaceae and Piperaceae

Herbs and spices, such as rosemary, oregano, sage, and especially pepper can make even the most boring food attractive, exciting, and lively. Enthusiasm and a lust for life, the desire for enjoyment and stimulation, as well as the fear of boredom are therefore typical characteristics in the remedy picture of the plants presented in this issue of SPECTRUM "Spice of life". Our authors show the overlaps and differences in the homeopathically similar but botanically very different families of the Lamiaceae and Piperaceae. The contributions in this SPECTRUM present the application of Jan Scholten's Plant theory, Rajan Sankaran's vital sensation and miasms, and Michal Yakir's ideas on the developmental stages of the plants.

Intrigued by the fascinating theme, Jan Scholten and Michal Yakir agreed to make a personal contribution. This issue of SPECTRUM has therefore the pleasure to chronicle the latest and exciting developments in homeopathic classifications.

In his overview, Jan Scholten explains the significance of the remedy codes and how to use them to navigate his Plant system. With co-author Martin Jakob, he exclusively presents a fine-tuning of his Plant theory. His classification of the Lamiaceae into the subfamilies, Lamioideae and Nepetoideae reveals the fundamental significance of his application of phases and subphases.

Michal Yakir describes her views on the evolution of plants and the their relationship to the development of female and male aspects of human individuation.

Angelika Bolte and Jörg Wichmann marry Sankaran's sensation method with the classifications used in Yakir's theory of plant evolution, creatively applying the resulting combination to their sketch of the disparities between the Piperaceae and the Lamiaceae.

Bhawisha Joshi, Sigrid Lindemann and Dinesh Chauhan, three representatives of Sankaran's sensation method, show how it is possible to differentiate these remedy families, which have a very similar sensation.

This issue features two new Lamiaceae provings, Thyme and Ground ivy. For his informative overview of the king of the spices, Christian Weidl proved some unknown Pepper remedies himself, complementing his homeopathic knowledge with insights from Ayurveda, folk medicine, and cultural history.

This issue of SPECTRUM offers entertaining stimulation, a wealth of inducements to find unknown paths to the similimum, and many ways to comprehend innovative ideas and apply them in practice. So, no chance of boredom here!

For the first time, you will find two titles on the cover page of this issue of SPECTRUM. The spicy materia medica theme of the Lamiaceae and Piperaceae is indeed complemented by a lively presentation of the three modern approaches of the Plant kingdom in homeopathy.

  • Author: Narayana Verlag
  • Termen de livrare: 1-3 zile lucrătoare
  • Opțiunea livrare și procesare Fan Courier se activează după completarea adresei de livrare la pagina de checkout
  • Cost livrare și procesare Poșta Română: 20 RON
  • În cazul în care localitatea unde se va efectua livrarea nu se află în aria de acoperire a operatorului de transport selectat, se va calcula un cost suplimentar
  •  
Trimite rețeta